ยินดีต้อนรับ WireLessPA.in.th

ยินดีต้อนรับ WireLess PA (Wireless Public Address System )
ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ ระบบหอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายเสียง ชุมช หมู่บ้าน อบต เทศบาล

รับซ่อมแซมปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบหอกระจายข่าว ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 

โทรมาปรึกษาเราก่อนนะครับ 086-317-5577

ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นการประยุกต์การส่งกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณผ่านสายแบบระบบเสียงตามสายทั่วๆไป หรือสามารถนำทั้ง 2 แบบมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเนื่องจากมีความสะดวกในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แต่ทั้งนี้ในการเลือกใช้หรือการออกแบบระบบควรจะให้ผู้ชำนาญงานหรือเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษา

รูปแบบการทำงานตัวอย่างระบบเสียงไร้สาย

เสียงไร้สาย, เสียงตามสาย

สามารถแยกเป็น 2 เทคโนโลยีหลักๆคือแบบAnalog กับ ดิจิตอล IP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ซึ่งการใช้งานถ้าเป็นชุมชน เทศบาล อบต. หรือหน่วยงานราชการทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนแนะนำให้ใช้แบบผ่านโครงข่ายไร้สาย IP ดีกว่า

 

เสียงไร้สาย

 

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้
 • สามารใช้ร่วมกับระบบเสียงตามสายเดิมได้
 • เป็นระบบสำรองกรณ์ระบบสายใช้งานไม่ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สำหรับโครงการ กระจายข่าวไร้สาย อบต เทศบาล

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ,สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าวไร้สาย
wireless pa

 

งบประมาณระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ

อุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการ งบเริ่มต้น  (100,000.- ขึ้นไป (ระดับหมู่บ้าน)  และ (ระดับ อบต.ฯ เทศบาลฯ 150,000- 350,000.- ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนและรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้ง)

อุปกรณ์ชุดลูกข่ายสำหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายงบเริ่มต้น (45,000.- ขึ้นไป ต่อจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนและรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้ง)

 ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ระดับหมู่บ้าน

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย  ราคา/หน่วย   ราคารวม 
1 ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณ ประกอบด้วย 1 ชุด 100,000.00 100,000.00
- ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดควบคุมปิด-เปิดสัญญาณ และชุดจ่ายไฟ 1 ชุด
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 1 ชุด
- ไมโครโฟนประกาศพร้อมขาตั้งโต๊ะ 1 ชุด
- เครื่องเล่นเอนกประสงค์ FM Tuner,CD/USB MP3 1 ชุด
- สายอากาศส่ง พร้อมสายนำสัญญาณและขั้วต่อ 1 ชุด
2 ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียง(ราคาต่อชุด) 3 ชุด 50,000.00 150,000.00
แต่ละชุดประกอบด้วย
- ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง พร้อมปีกรับและสายนำสัญญาณ 1 ชุด
- ลำโพงปากกลม15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า 60วัตต์(ลำโพง 4 ตัว) 1 ชุด
หมายเหต;ราคาไม่รวมมิเตอร์ไฟฟ้า,ไม่รวมเสา เป็นต้น
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน  ยอดรวมทั้งสิ้น 250,000.00

หมายเหต; เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นสนใจกรุณาสอบถาม 086-3175577,089-6080077

 ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ระดับ อบต.ฯ/เทศบาลฯ

จำหน่าย

ระบบกระจายข่าวไร้สาย(หอกระจายข่าวไร้สาย IBS)

 ระบบกระจายข่าวไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย IBS) พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดภาคส่ง Transmitter Model : IBS-T

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดเครื่องรับ   Receiver Unit  Model : IBS-R

 

ระบบกระจายข่าวไร้สาย(หอกระจายข่าวไร้สาย ARC-420)

 ระบบกระจายข่าวไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย ARC) พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดภาคส่ง Transmitter Model : ARC-TX 420

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดเครื่องรับ   Receiver Unit  Model : ARC-RX 420


รับปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Auto Repas , power link , Media , Power Tone , imedia ,wis ,Smartax , thaitelevoice , RF ,IBS , ARC , ฯลฯ โทรสอบถามก่อนได้ครับ

สนใจระบบสอบถาม 086 -317-5577

รายชื่อหน่วยอปท.

จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 2. เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง
  2.1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง
  2.2 เทศบาลเมืองหล่มสัก มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหล่มสัก
  2.. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลวิเชียรบุรี
 1. เทศบาลตำบล จำนวน 20 แห่ง
  3.1 เทศบาลตำบลวังชมภู
  3.2 เทศบาลตำบลนาเฉลียง
  3.3 เทศบาลตำบลหล่มเก่า
  3.4 เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี
  3.5 เทศบาลตำบลท่าข้าม
  3.6 เทศบาลตำบลท่าพล
  3.7 เทศบาลตำบลหนองไผ่
  3.8 เทศบาลตำบลชนแดน
  3.9 เทศบาลตำบลดงขุย
  3.10 เทศบาลตำบลวังโป่ง
  3.11 เทศบาลตำบลท้ายดง
  3.12 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
  3.13 เทศบาลตำบลพุเตย
  3.14 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
  3.15 เทศบาลตำบลนางั่ว
  3.16 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
  3.17 เทศบาลตำบลบ่อไทย
  3.18 เทศบาลตำบลบัววัฒนา
  3.19 เทศบาลตำบลแคมป์สน
  3.20 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล105 แห่ง
  4.1อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 15 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
  - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
  4.2อำเภอวังโป่ง 5 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
  4.3อำเภอน้ำหนาว 4 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
  4.4อำเภอหล่มเก่า 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
  4.5อำเภอหนองไผ่ 10 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์
  4.6อำเภอวิเชียรบุรี 14 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
  - องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
  4.7อำเภอชนแด 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลาย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้วย
  4.8อำเภอเขาค้อ 4 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
  4.9อำเภอหล่มสัก 20 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
  4.10อำเภอบึงสามพัน 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
  4.11อำเภอศรีเทพ 6 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางทอย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

ระบบกระจายเสียงไร้สายไอพี IP Network Public Address System

IP Network Public Address System ,IP Network PA,Network PA , IP PA ,

 

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนการส่งกระจายเสียงแบบเดิม เนื่องจากมีข้อดีและมีคุณสมบัติเด่นมาก เช่น

 

สามารถส่งได้ทั้งแบบเสียงตามสาย หรือแบบไร้สายผ่านโครงข่าย LAN ,WAN ,Internet ,WIFI เป็นต้น

สามารถส่งได้ระยะทางที่ไกล ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน ภายในชุมชน ภายในจังหวัด ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ข้ามโลก เพราะส่งผ่านระบบโครงข่าย IP Network

คุณภาพเสียงเทียบเท่า หรือดีกว่ากรณีส่งระยะไกลข้อมูลจะยังคงคุณภาพเพราะส่งในรูปดิจิตอล IP Packet คุณภาพเที่ยบเท่าต้นทาง

ประหยัดการลงทุนเรื่องการเดินสาย เพราะสามารถใช้โครงข่าย/ เครื่อข่าย คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในหน่วยงานได้

การรองรับ Application ใหม่ๆได้เนื่องจากอยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะมีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆ

อื่นๆ ฯลฯ

ip_wireless

สนใจในรายละเอียดกรุณาติดต่อ 086-317-5577

 

Characteristics:

Link with LAN.

Digital transfer. Less distortion and high S/N than the analog system.

Multi-interaction function including interaction between host unit and terminal, and between terminal and terminal.

Inherit and exploit the capacity of initial intelligent PA media matrix system.

The system configure four types of terminal with different functions.

Remote surveillance, remote diagnose and remote software upgrade are available.

The terminals can be installed at any place that net cable is available.

Running status of every terminal is clear at a glance.

 

Conventional PA system is changed into a data network

Advantages:

Network mode system can cover wide service range. No need wiring with ready-made LAN.

Host and terminals can be connected in any part of LAN, no need station.

Multi-point control and interactive functions provide program on demand (POD), intercom, and paging.

Easy for multi-program transmission and centralized integrated control.

Possible of integrating with three networks (data, video and audio)

 

IP Public Address ,IP Network Public Address ,Network PA System ,IP Network PA System

ระบบกระจายเสียงตามสาย / ไร้สาย แบบไอพี (Wire / Wireless IP Audio Network System)

 

เป็นระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network ,LAN ,WIFI ,WAN) โดยสื่อสารผ่านโปรโตคอล IP (Internet Protocol)

 

เรานำเสนอรูปแบบการใช้งานกระจายเสียงผ่าน Network ดังนี้

1. สำหรับการใช้งานแบบผสมระหว่างระบบเสียงตามสายแบบAnalog กับการส่งสัญญาณเสียงผ่าน Network , Network Audio System

 

คุณลักษณะ (Features)

เครื่องเข้ารหัส (Encoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)

 

เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร

สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป

 

คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)

 

เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Analog to Digital

มาตรฐานการส่งข้อมูลบน IP Protocol

ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Zone Control

ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Software

ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED

ทำงานร่วมกับ

สามารถยึดเข้ากับ Rack 19”

การใช้งานง่าย (Easy maintenance)

ประสิทธิภาพสูง (High performance)

ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)

 

2. รูปแบบนี้จะเป็นการกระจายสัญญาณเสียง และการควบคุมระบบทั้งหมดผ่าน Network ทั้ง หมด

ตารางเปรียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

 คุณลักษณะเฉพาะ

เสียงตามสายมาตรฐาน

เสียงตามสายดิจิตอล (เข้ารหัสแยกโซน)

เสียงไร้สาย (คลื่นวิทยุความถี่  420.200 MHz)

เสียงไร้สาย/ตามสาย (ผ่านโครงข่ายไอพี(IP)

การใช้งาน

ระบบเสียงตามสายทั่วไป,เสียงตามสายในชุมชน,หมู่บ้าน,เทศบาลฯ อบต.

เสียงตามสายระยะไกล หรือที่ต้องการแยกโซน(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ระบบเสียงไร้สายระยะไกล  ,หอกระจายข่างไร้สาย(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ได้ทั้งเสียงตามสายและไร้สายทั่วไป ทั้งระยะใกล้ และไกล ที่มีโครงข่าย IP พร้อม(ระดับชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต.)

คุณภาพเสียง

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป(ขาดเสียงทุ้ม)

ระดับเสียงประกาศ ,กระจายเสียงทั่วไป จนถึงระดับคุณภาพสูง

การแบ่งโซน

ได้(ยุ่งยาก)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ระยะทางในการเดินสาย

ไม่เกิน 4กิโลเมตร

มากกว่า 10กิโลเมตร

-

ขึ้นอยู่กับโครงข่าย IP

ระยะทางในการส่งไร้สาย

-

-

มากกว่า 10กิโลเมตร(ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

มากกว่า 10กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

ปัญหาการรบกวนจากช่องความถี่คลื่นวิทยุ

-

-

มีผลต่อคุณภาพเสียง, มีโอกาสเกิดการรบกวนได้สูง

ไม่มีผลต่อคุณภาพเสียง, โอกาสเกิดการรบกวนน้อย

ปัญหาอื่นๆ ที่พบโดยทั่วไป

สายขาด,สายโดนขโมย

สายขาด,สายโดนขโมย

-

-

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

-

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

ที่ชุดลูกข่ายทุกตัว

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

การทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ(ทีปลายทาง)

ไม่มีผล

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

การคำนึงถึงที่ตั้งของสถานีรับ

ไม่มี

ตรงไหนก็ได้

ตรงไหนก็ได้ที่รับสัญญาณจากชุดแม่ข่ายได้

จุดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณกับชุดแม่ข่ายได้

การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสาย/ไร้สาย ของระบบ ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงไร้สายนี้เท่านั้น

สามารถนำโครงข่ายไร้สาย IP  ไปใช้งานอื่นๆทั้ง ภาพ,เสียง และข้อมูล เช่น ระบบกล้องวงจรปิด IP , ระบบ Internet ฯลฯ เป็นต้น

งบประมาณในการทำโครงการ

ต่ำ

(งบเริ่มต้น 50,000.- บาทขึ้นไป)

ปานกลาง ถึงสูงกรณีต้องเดินสายระยะทางไกล

 (งบเริ่มต้น 200,000.- บาทขึ้นไป)

สูง

 (งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

สูง กรณีทำเฉพาะโครงการระบบเสียง แต่จะถูกลงและคุ้มมากหากนำไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆ

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

เนื่อง จากแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเลือกนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับงบประมาณ จึงควรให้ผู้เชียวชาญช่วยแนะนำ  ไม่เช่นนั้นโครงการที่ท่านจัดทำก็เป็นแค่ที่อาศัยของนก หนูได้มาทำรัง ต้องการที่ปรึกษาโครงการติดต่อได้ฟรี 086-317-5577 หรือติดต่อทางเมล info@wirelesspa.in.th

Go to Top