ยินดีต้อนรับ WireLessPA.in.th

ยินดีต้อนรับ WireLess PA (Wireless Public Address System )
ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ ระบบหอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายเสียง ชุมช หมู่บ้าน อบต เทศบาล

รับซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบหอกระจายข่าว ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ทุกระบบทุกยี่ห้อ

โทรมาปรึกษาเราก่อนนะครับ 086-317-5577

ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นการประยุกต์การส่งกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณผ่านสายแบบระบบเสียงตามสายทั่วๆไป หรือสามารถนำทั้ง 2 แบบมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเนื่องจากมีความสะดวกในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แต่ทั้งนี้ในการเลือกใช้หรือการออกแบบระบบควรจะให้ผู้ชำนาญงานหรือเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษา

รูปแบบการทำงานตัวอย่างระบบเสียงไร้สาย

เสียงไร้สาย, เสียงตามสาย

สามารถแยกเป็น 2 เทคโนโลยีหลักๆคือแบบAnalog กับ ดิจิตอล IP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ซึ่งการใช้งานถ้าเป็นชุมชน เทศบาล อบต. หรือหน่วยงานราชการทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนแนะนำให้ใช้แบบผ่านโครงข่ายไร้สาย IP ดีกว่า

 

เสียงไร้สาย

 

 

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้
 • สามารใช้ร่วมกับระบบเสียงตามสายเดิมได้
 • เป็นระบบสำรองกรณ์ระบบสายใช้งานไม่ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สำหรับโครงการ กระจายข่าวไร้สาย อบต เทศบาล

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ,สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าวไร้สาย
wireless pa

รายละเอียด คุณลักษณะโดยทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมสัญญาณเตือนภัย

——————————————————————–

คุณลักษณะโดยทั่วไป

 • เป็นระบบกระจายเสียงไร้สาย ส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุไปยังเครื่องรับสัญญาณที่ตั้งห่างไกลออกไปได้ระยะกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร
 • สามารถควบคุม ปิด/เปิด ชุดรับสัญญาณ และเลือกจุดที่ต้องการกระจายเสียงได้จากห้องควบคุมโดยตรง
 • สามารถรองรับการแบ่งกลุ่มในการรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม
 • สามารถรองรับเครื่องรับ ,หอกระจายข่าว และหอเตือนภัย ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถตั้งเวลาออกอากาศอัตโนมัติล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 • มีระบบส่งสัญญาณเตือนภัย ไปยังเครื่องรับ หอกระจายข่าว  และหอเตือนภัย โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • สามารถประกาศข่าว และสั่งเปิดระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์    โดยมีระบบป้องกัน และมีรหัสผ่าน  เฉพาะบุคคล ( Password)
 • สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าเช่น วิทยุ ,เครื่องเล่น CD/MP3 และไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 6 ช่องอินพุท
 • สามารถควบคุมการออกอากาศเปิด-ปิด  ปรับระดับความดังของเครื่องรับแต่ละจุดหรือทั้งหมดได้อย่างมีอิสระ
 • ชุดเครื่องรับสัญญาณสามารถรองรับการต่อลำโพงได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัว และมีประสิทธิภาพโดยสามารถกระจายเสียงได้ยินเสียงข้อความประกาศ ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ๆ(ไม่มีสิ่งกีดขวาง)ห่างจากจุดติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า 200   เมตร

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

1. อุปกรณ์ชุดแม่ข่ายห้องส่งสัญญาณ

1.1.           เครื่องส่งสัญญาณวิทยุระบบ  UHF/FM

1.1.1.               เครื่องส่งระบบ  UHF/FM  ชนิดตั้งประจำที่ความถี่  420.200  MHz  ตามที่ กทช. กำหนด

1.1.2.               ความต้านทานสายอากาศ        50    OHM

1.1.3.               แรงดันไฟใช้งาน     13.8 Vdc

1.1.4.               กำลังส่ง (Output  power)  fixed  at 1-10 W  Maximum

1.1.5.               มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมในตัว

1.1.6.               ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก

1.1.7.               สามารถติดตั้งใน  Rack  19 นิ้วได้

1.2.           เครื่องจ่ายไฟ

1.2.1.               เป็นเครื่องจ่ายไฟให้ระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

1.2.2.               แรงดัน  OUTPUT  11-13.8  Vdc

1.2.3.               แรงดัน  INPUT   220 Vac ,50Hz

1.2.4.               มีพัดลมระบายอากาศ

1.2.5.               มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน

 

1.3.           เครื่องควบคุมระบบการทำงานออกอากาศ

ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมอยู่ในเครื่องเดียว กัน ดังนี้

1.3.1.               ระบบส่งสัญญาณเตือนภัย

1.3.2.               ชุดปรับแต่งสัญญาณเสียง (Mixer)

1.3.3.               ชุดตั้งเวลา และโปรแกรมการออกอากาศล่วงหน้า

1.3.4.               ชุดควบคุม หรือ แบ่งโซน ภาครับ

1.3.5.               แผงควบคุมแสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์

1.3.6.               ชุดรับสัญญาณ และสั่งการทางโทรศัพท์

อุปกรณ์ข้างต้น ต้องสามารถทำงานได้ รายละเอียด ดังนี้

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MMCS Technology ( Multi Micro Controller System)

- ชุดควบคุมมีสวิทซ์ พร้อม LED แสดงผล เปิด ปิดภาครับ ได้จำนวน ไม่น้อยกว่า 250 โซน  แต่ละ     โซน มีสวิทซ์กดเลือก PAGE  พร้อมตัวเลขแสดงสถานะของ PAGE  ได้จำนวน   8  PAGE   โดยสามารถควบคุมสถานีเครื่องรับ   และหอกระจายข่าวได้อิสระได้ ไม่น้อยกว่า 250 โซน แต่ละโซน สามารถรองรับเครื่องรับ หอ  กระจายข่าว และหอ เตือนภัย ได้ไม่จำกัดจำนวน  มีหน่วยความจำสำหรับเรียกข้อมูลการกระจายข่าวที่มีการใช้งานประจำ  ขึ้นมาใช้ได้ทันที  มีหน่วยความจำ สำหรับเรียกข้อมูลการกระจายข่าวที่มีการปรับระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ

- สามารถตั้งเวลาออกอากาศอัตโนมัติล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน  วันละ 5 โปรแกรมอิสระ  แต่ละ

โปรแกรมตั้งได้ไม่น้อยกว่า 20 ขั้นตอน และสามารถทำงานตามโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ  ไม่ต้องมี

เจ้าหน้าที่ควบคุม

- แสดง วัน เวลา โปรแกรม การทำงานผ่านจอ LCD และแสดงการทำงานของเครื่องส่ง , เครื่องรับ

วิทยุ , เครื่องเล่นซีดี ,เครื่องเล่นเทป

- กรณีฉุกเฉินสามารถกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย ไปยังเครื่องรับ หอกระจายข่าว

และหอเตือนภัย

- ชุด  ควบคุมการออกอากาศหลักมีระบบ Telephone Hybrid รับสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์มา

ออกอากาศขณะจัดรายการสด ( Phone in)

- สามารถประกาศข่าวทางโทรศัพท์    โดยมีระบบป้องกัน และมีรหัสผ่าน  เฉพาะบุคคล ( Password)

- สามารถสั่งเปิดระบบเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพท์ โดยมีระบบป้องกัน และมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล

(Password)

- มีช่องต่อไมโครโฟนชนิด Balance (XLR) และ ชนิด Unbalance  ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  และมีช่องต่อ

Input อื่นๆ ได้ไม่น้อย  กว่า 5  ช่อง

-  สามารถต่อพ่วงกับ เครื่องเล่นเทป , วิทยุ ,เครื่องเล่น CD/MP3 , ลำโพงมอนิเตอร์ และไมโครโฟน

- สามารถถ่ายทอดเสียงการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นรายการสดได้

- สามารถควบคุมการออกอากาศเปิด-ปิด  ปรับระดับความดังของเครื่องรับแต่ละจุดหรือทั้งหมด

ได้อย่างมีอิสระ

- POWER  REQUIREMENT   220  V, 50/60  Hz

- สามารถเล่นเพลงจากไฟล์ชนิด MP3 ผ่านทางช่องต่อ USB

1.4.           เครื่องรับวิทยุ AM/FM

1.4.1.               เป็นเครื่องรับวิทยุ  AM/FM  ระบบค้นหาสัญญาณและแสดงผลแบบดิจิตอล

1.4.2.               POWER  REQUIREMENT  220 Vac,50Hz

1.5.           เครื่องเล่น DVD/VCD/MP3

1.5.1.               ใส่แผ่น  CD   จากด้านหน้าเครื่อง

1.5.2.               สามารถเล่นแผ่น DVD,VCD, CD และ  MP 3 ได้

1.5.3.               มีตัวเลขแสดง  Track  ที่กำลังเล่นได้

1.5.4.               POWER  REQUIREMENT  220 Vac,50Hz

1.6.           ไมโครโฟน

1.6.1.               ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์  หรือคอนเดนเซอร์

1.6.2.               ขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอได้

1.7.           ลำโพงมอนิเตอร์

1.7.1.               ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับตรวจสอบการกระจายเสียง

1.8.           หูฟังแบบครอบศีรษะ

1.8.1.               หูฟังแบบครอบศีรษะ

1.8.2.               มีไมโครโฟนสำหรับพูดได้

1.9.           โต๊ะและเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน

1.9.1.               เป็นโต๊ะสำหรับตั้งอุปกรณ์และปฏิบัติงาน

1.9.2.               เก้าอี้  เป็นแบบมีล้อเลื่อน,  มีพนักพิงหลัง , ที่วางแขน  และสามารถปรับระดับได้

1.10.     ตู้ RACK             

1.10.1. ขนาดมาตรฐาน  19  นิ้ว  ความสูงไม่น้อยกว่า 12 U

1.10.2. เป็นตู้ทำด้วยเหล็กทั้ง  4   ด้าน มีประตูปิดล็อคใส่กุญแจ

1.10.3. ตัวตู้พ่นด้วยสีอย่างดี

1.11.     แผงสายอากาศ      และสายนำสัญญาณคลื่นวิทยุ

1.11.1. สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า 4 Stake

1.11.2. สายนำสัญญาณชนิด 8DFB หรือดีกว่าความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมขั้วต่อ

 

2. อุปกรณ์ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณ

2.1.1.               เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ  UHF/FM

2.1.2.               สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ 2 ชนิด คือ จากไฟ 220VAC หรือ ชุดสำรองไฟ ขนาด 24VDC

2.1.3.               ความถี่ใช้งานย่าน  420.200 MHZ  ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุญาตให้ใช้งาน

2.1.4.               เครื่องชุดลูกข่ายจะทำงาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่ชุดควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน

2.1.5.               เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2.1.6.               สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้

2.1.7.               สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดัง เสียงของภาครับแต่ละจุด ได้ที่สถานีส่ง และตัวภาครับโดยตรง

2.1.8.               ภาคขยายภายในเครื่องมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  80  วัตต์  RMS

2.1.9.               ชุดเครื่องรับมีไฟ LED บอกสถานะ การทำงาน

2.1.10.         สามารถติดตั้งห่างจากแม่ข่ายได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า  10  กิโลเมตร

 

2.2.           เครื่องจ่ายไฟ

2.2.1.               เป็นเครื่องจ่ายไฟให้กับเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

2.2.2.               แรงดัน OUTPUT  11-13.8  Vdc

2.2.3.               แรงดัน  INTPUT   220 Vac 50Hz

2.3.           แผงสายอากาศและสายนำสัญญาณคลื่นวิทยุ

2.3.1.               ชนิด Yagi-Uda  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 Elements

2.3.2.               สายนำสัญญาณชนิด  Coaxial Cable RG58 หรือดีกว่าความยาวไม่น้อยกว่า 1เมตรพร้อมขั้วต่อ

2.4.           ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต

2.4.1.         โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา  สามารถทนแดดและฝนได้ดี

2.4.2.         ขนาดปากฮอร์นไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

2.4.3.          กำลังขับไม่น้อยกว่า  60  วัตต์

 

งบประมาณระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ

อุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการ งบเริ่มต้น 100,000.- ขึ้นไป (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง)

อุปกรณ์ชุดลูกข่ายสำหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายงบเริ่มต้น 30,000 ขึ้นไป (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง)

ทั้งนี้การทำระบบไร้สายควรจะมีงบเริ่มตั้นที่ 150,000 ขึ้นไป (ได้ 1 จุดแม่ข่ายและ 1จุดลูกข่าย)

 

จำหน่าย

ระบบกระจายข่าวไร้สาย(หอกระจายข่าวไร้สาย IBS)

 ระบบกระจายข่าวไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย IBS) พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดภาคส่ง Transmitter Model : IBS-T

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดเครื่องรับ   Receiver Unit  Model : IBS-R

 

ระบบกระจายข่าวไร้สาย(หอกระจายข่าวไร้สาย ARC-420)

 ระบบกระจายข่าวไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย ARC) พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดภาคส่ง Transmitter Model : ARC-TX 420

ระบบกระจายข่าวไร้สาย ชุดเครื่องรับ   Receiver Unit  Model : ARC-RX 420

หมายเหตุ; เป็นราคาประมาณสำหรับทำงบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบ ที่อยู่ในระบบ

รับปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Auto Repas , power link , Media , Power Tone , imedia ,wis ,Smartax , thaitelevoice , RF ,IBS , ARC , ฯลฯ โทรสอบถามก่อนได้ครับ

สนใจระบบสอบถาม 086 -317-5577

รายชื่อหน่วยอปท.

จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 2. เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง
  2.1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง
  2.2 เทศบาลเมืองหล่มสัก มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหล่มสัก
  2.. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลวิเชียรบุรี
 1. เทศบาลตำบล จำนวน 20 แห่ง
  3.1 เทศบาลตำบลวังชมภู
  3.2 เทศบาลตำบลนาเฉลียง
  3.3 เทศบาลตำบลหล่มเก่า
  3.4 เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี
  3.5 เทศบาลตำบลท่าข้าม
  3.6 เทศบาลตำบลท่าพล
  3.7 เทศบาลตำบลหนองไผ่
  3.8 เทศบาลตำบลชนแดน
  3.9 เทศบาลตำบลดงขุย
  3.10 เทศบาลตำบลวังโป่ง
  3.11 เทศบาลตำบลท้ายดง
  3.12 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
  3.13 เทศบาลตำบลพุเตย
  3.14 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
  3.15 เทศบาลตำบลนางั่ว
  3.16 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
  3.17 เทศบาลตำบลบ่อไทย
  3.18 เทศบาลตำบลบัววัฒนา
  3.19 เทศบาลตำบลแคมป์สน
  3.20 เทศบาลตำบลโคกสะอาด
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล105 แห่ง
  4.1อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 15 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
  - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
  4.2อำเภอวังโป่ง 5 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
  4.3อำเภอน้ำหนาว 4 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
  4.4อำเภอหล่มเก่า 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
  4.5อำเภอหนองไผ่ 10 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโภชน์
  4.6อำเภอวิเชียรบุรี 14 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
  - องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
  4.7อำเภอชนแด 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลาย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้วย
  4.8อำเภอเขาค้อ 4 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
  - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
  4.9อำเภอหล่มสัก 20 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  - องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
  4.10อำเภอบึงสามพัน 9 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด
  - องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  - องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
  4.11อำเภอศรีเทพ 6 แห่ง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
  - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางทอย
  - องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

ระบบกระจายเสียงไร้สายไอพี IP Network Public Address System

IP Network Public Address System ,IP Network PA,Network PA , IP PA ,

 

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนการส่งกระจายเสียงแบบเดิม เนื่องจากมีข้อดีและมีคุณสมบัติเด่นมาก เช่น

 

สามารถส่งได้ทั้งแบบเสียงตามสาย หรือแบบไร้สายผ่านโครงข่าย LAN ,WAN ,Internet ,WIFI เป็นต้น

สามารถส่งได้ระยะทางที่ไกล ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน ภายในชุมชน ภายในจังหวัด ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ข้ามโลก เพราะส่งผ่านระบบโครงข่าย IP Network

คุณภาพเสียงเทียบเท่า หรือดีกว่ากรณีส่งระยะไกลข้อมูลจะยังคงคุณภาพเพราะส่งในรูปดิจิตอล IP Packet คุณภาพเที่ยบเท่าต้นทาง

ประหยัดการลงทุนเรื่องการเดินสาย เพราะสามารถใช้โครงข่าย/ เครื่อข่าย คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในหน่วยงานได้

การรองรับ Application ใหม่ๆได้เนื่องจากอยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะมีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆ

อื่นๆ ฯลฯ

ip_wireless

สนใจในรายละเอียดกรุณาติดต่อ 086-317-5577

 

Characteristics:

Link with LAN.

Digital transfer. Less distortion and high S/N than the analog system.

Multi-interaction function including interaction between host unit and terminal, and between terminal and terminal.

Inherit and exploit the capacity of initial intelligent PA media matrix system.

The system configure four types of terminal with different functions.

Remote surveillance, remote diagnose and remote software upgrade are available.

The terminals can be installed at any place that net cable is available.

Running status of every terminal is clear at a glance.

 

Conventional PA system is changed into a data network

Advantages:

Network mode system can cover wide service range. No need wiring with ready-made LAN.

Host and terminals can be connected in any part of LAN, no need station.

Multi-point control and interactive functions provide program on demand (POD), intercom, and paging.

Easy for multi-program transmission and centralized integrated control.

Possible of integrating with three networks (data, video and audio)

 

IP Public Address ,IP Network Public Address ,Network PA System ,IP Network PA System

ระบบกระจายเสียงตามสาย / ไร้สาย แบบไอพี (Wire / Wireless IP Audio Network System)

 

เป็นระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network ,LAN ,WIFI ,WAN) โดยสื่อสารผ่านโปรโตคอล IP (Internet Protocol)

 

เรานำเสนอรูปแบบการใช้งานกระจายเสียงผ่าน Network ดังนี้

1. สำหรับการใช้งานแบบผสมระหว่างระบบเสียงตามสายแบบAnalog กับการส่งสัญญาณเสียงผ่าน Network , Network Audio System

 

คุณลักษณะ (Features)

เครื่องเข้ารหัส (Encoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)

 

เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร

สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป

 

คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)

 

เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Analog to Digital

มาตรฐานการส่งข้อมูลบน IP Protocol

ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Zone Control

ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Software

ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED

ทำงานร่วมกับ

สามารถยึดเข้ากับ Rack 19”

การใช้งานง่าย (Easy maintenance)

ประสิทธิภาพสูง (High performance)

ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)

 

2. รูปแบบนี้จะเป็นการกระจายสัญญาณเสียง และการควบคุมระบบทั้งหมดผ่าน Network ทั้ง หมด

ตารางเปรียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

 คุณลักษณะเฉพาะ

เสียงตามสายมาตรฐาน

เสียงตามสายดิจิตอล (เข้ารหัสแยกโซน)

เสียงไร้สาย (คลื่นวิทยุความถี่  420.200 MHz)

เสียงไร้สาย/ตามสาย (ผ่านโครงข่ายไอพี(IP)

การใช้งาน

ระบบเสียงตามสายทั่วไป,เสียงตามสายในชุมชน,หมู่บ้าน,เทศบาลฯ อบต.

เสียงตามสายระยะไกล หรือที่ต้องการแยกโซน(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ระบบเสียงไร้สายระยะไกล  ,หอกระจายข่างไร้สาย(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ได้ทั้งเสียงตามสายและไร้สายทั่วไป ทั้งระยะใกล้ และไกล ที่มีโครงข่าย IP พร้อม(ระดับชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต.)

คุณภาพเสียง

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป(ขาดเสียงทุ้ม)

ระดับเสียงประกาศ ,กระจายเสียงทั่วไป จนถึงระดับคุณภาพสูง

การแบ่งโซน

ได้(ยุ่งยาก)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ระยะทางในการเดินสาย

ไม่เกิน 4กิโลเมตร

มากกว่า 10กิโลเมตร

-

ขึ้นอยู่กับโครงข่าย IP

ระยะทางในการส่งไร้สาย

-

-

มากกว่า 10กิโลเมตร(ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

มากกว่า 10กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

ปัญหาการรบกวนจากช่องความถี่คลื่นวิทยุ

-

-

มีผลต่อคุณภาพเสียง, มีโอกาสเกิดการรบกวนได้สูง

ไม่มีผลต่อคุณภาพเสียง, โอกาสเกิดการรบกวนน้อย

ปัญหาอื่นๆ ที่พบโดยทั่วไป

สายขาด,สายโดนขโมย

สายขาด,สายโดนขโมย

-

-

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

-

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

ที่ชุดลูกข่ายทุกตัว

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

การทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ(ทีปลายทาง)

ไม่มีผล

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

การคำนึงถึงที่ตั้งของสถานีรับ

ไม่มี

ตรงไหนก็ได้

ตรงไหนก็ได้ที่รับสัญญาณจากชุดแม่ข่ายได้

จุดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณกับชุดแม่ข่ายได้

การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสาย/ไร้สาย ของระบบ ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงไร้สายนี้เท่านั้น

สามารถนำโครงข่ายไร้สาย IP  ไปใช้งานอื่นๆทั้ง ภาพ,เสียง และข้อมูล เช่น ระบบกล้องวงจรปิด IP , ระบบ Internet ฯลฯ เป็นต้น

งบประมาณในการทำโครงการ

ต่ำ

(งบเริ่มต้น 50,000.- บาทขึ้นไป)

ปานกลาง ถึงสูงกรณีต้องเดินสายระยะทางไกล

 (งบเริ่มต้น 200,000.- บาทขึ้นไป)

สูง

 (งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

สูง กรณีทำเฉพาะโครงการระบบเสียง แต่จะถูกลงและคุ้มมากหากนำไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆ

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

เนื่อง จากแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเลือกนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับงบประมาณ จึงควรให้ผู้เชียวชาญช่วยแนะนำ  ไม่เช่นนั้นโครงการที่ท่านจัดทำก็เป็นแค่ที่อาศัยของนก หนูได้มาทำรัง ต้องการที่ปรึกษาโครงการติดต่อได้ฟรี 086-317-5577 หรือติดต่อทางเมล info@wirelesspa.in.th

Go to Top